Srbi u Austriji

Knjiga “Srbi u Austriji” autora Svetlane Matić i Marka Lopušine u izdanju “Prometeja” iz Novog Sada, ugledala je svetlost dana u decembru 2019. godine.

Autori naglašavaju da kada je 1966. godine između Jugoslavije i Austrije potpisan Sporazum o regulisanju zapošljavanja jugoslovenskih radnika u Austriji, na privremenom radu u ovoj zemlji se našlo 19.000 Jugoslovena. Većina od njih su bili Srbi, potom Jugosloveni u podznaku Srbi i Bosanci-pravoslavci srpskog porekla. Oni su predstavljali nukleus, iz kog je pola veka kasnije, izrasla Srpska kolonija od oko 300. 000 ljudi u Austriji. Najveći priliv radne snage iz Jugoslavije na “privremeni rad” u Austriju, dogodio se od 1966. do 1974. godine. Tako je u Austriji 1971. godine već radilo čak 93. 300 državljana SFRJ. Većina novopridošlih bili su radnici. Već u prvoj fazi boravka u Austriji, migranti su počeli da stvaraju organizacije i strukture koje bi trebalo da im pomognu da lakše podnesu odvajanje od rodnog zavičaja  porodice… Danas srpsku koloniju čine: radnici, intelektualci, umetnici, sportisti i student. Za pedeset godina privremenog života, oni su gradili Austriju i Beč. Bilo je to vreme ekonomskog procvata Austrije, pa su preduzeća raširenih ruku, dočekivala radnike sa naših prostora. Srbi i Jugosloveni su uložili u  Austriju milijarde sati rada i kapitala, ali su izgrađivali i sebe. Mnogi od njih su uspeli da postanu bečka gospoda… Beč je danas sa 200.000 hiljada Srba, glavni grad iseljenih Srba u svetu. Obeležavanjem 50 godina od masovnog radničkog doseljavanja Srba i Jugoslovena u Austriju, oživljene su istorijske priče o pet vekova, koliko srpski narod postoji u granicama austrijske države. Prvi poznati Srbin koji se naselio u Habsburškoj dinastiji bio je srpski plemić Pavle Bakić.

„Ova knjiga je naša priča o pet vekova seoba i pola veka privremenog srpskog života u Austrij“, ističu autori.


Facebook:
Pročitajte Još

Moje Knjige