Nastavni listovi za nastavu na maternjem jeziku

Priručnik “Nastavni listovi za nastavu na maternjem jeziku” u izdanju “Prosvetnog pregleda” iz Beograda ugledao je svetlost dana 2010. godine.

Namenjen je učenicima koji uče maternji jezik u inostranstvu. Nastao je kao rezultat potreba i želja nastavnika, učenika i roditelja usled nedostatka odgovarajuće literature, u cilju da se lakše nauči maternji jezik i usvoje najvažnija gramatička pravila. Nastavni listovi su sastavljeni tsako da zadovoljavaju princip individualizacije u nastavnom procesu.

Priručnik sadrži dva dela. Sadržaji i vizuelni materijali su potpuno isti u oba pisma. Na koricama je napisan naziv latinicom i ćirilicom, tako da su oni sastavni deo jedne celine, pri čemu se ni jedno od ta dva pisma ne favorizuju, već se mogu koristiti po potrebi u zavisnosti od nastavnog plana i programa u vaspitno-obrazovnom sistemu


Facebook:
Pročitajte Još

Moje Knjige