Dečji biseri

„Vaspitno-obrazovni rad sa decom zahteva da se metodično i sistematski podstiče njihovo razmišljanje o svetu i sredini u kojoj svakodnevno žive. Radeći sa učenicima u toku časova i van njih, došla sam do njihovih zanimljivih iskaza, originalnih iskri njihovog uma koje odslikavaju mnoge nijanse dečijih i generacijskih odnosa. Svet iz dečjeg ugla posmatranja uvek je zanimljiv i osoben. Moja namera u izradi ovog priručnika je omogućiti na lak način međuvršnjačko upoznavanje, zatim da roditelji i drugi čitaoci, koji se bave razvojem i vapitanjem dece, upoznaju svet detinjstva predstavljen njihovim srcem i umovanjem. Knjiga ima i motivacionu dimenziju jer može da podstiče čitaoce, male i odrasle, da svoje odnose prema odnosima u porodici, školi i društvu osvetljava i oplemenjuje. Pored toga, sadržaj knjige pruža mogućnost identifikacije, samoposmatranja i javljanja želje da se i oni prihvate stvaralaštva i razmišljanja o životu i budućnosti. „Dečji biseri“ biće rado čuvani od učenika čije su misli u njoj sadržane. Zato se može očekivati da će ova knjiga biti „porodična čitanka“ i izvor teme za razgovore o aktuelnim pitanjima dečjeg sveta.“ Autorka

Knjiga je autorsko izdanje, štampana u „Čigoja štampi“ 2011. godine u Beogradu. Recenziju za knjigu pod nazivom „Dečji biseri“ - ogledalo za vaspitače napisao je prof. Dr Drago Pantić iz Beograda.

Specijalnu plaketu „Sima Cucić“ za stvaralaštvo u dijaspori, za knjigu „Dečji biseri“, autorki je dodelio Banatski kulturni centar Novo Miloševo, u maju 2012. godine.


Facebook:
Pročitajte Još

Moje Knjige