Blog

post-19

"Srbi u Austriji" je nova knjiga koja govori o prvim srpskim doseljenicima, graničarima koji su branili bečko carstvo, crkvenim dostojnicima, radnicima na privremenom radu i savremenicima koji žive i rade u Austriji.

Autori Svetlana Matić i dr Marko Lopušina na knjizi su radili dve godine. Razgovarali su sa stotinu ljudi i ispisali priču o najznamenitijim ličnostima srpskog porekla. Prva ličnost od njih je plemić Pavle Bakić, za koga tvrde da je među Srbima prvi posećivao Bečki dvor.

Izdavačka kuća “Prometej” iz Novog Sada, objavila je knjigu Srbi u Austriji. Autori ovog dela su profesorka Svetlana Matić iz Beča i dr Marko Lopušina iz Beograda, a izdavač Zoran Кolundžija iz Novog Sada.

– Ovo je prva knjiga koja detaljno opisuje život srpskog naroda u austrijskoj državi od pre pet vekova do danas. U njoj su prikazani prvi srpski doseljnici, graničari koji su branili bečko carstvo, crkveni dostojnici koji su se izborili za privilegije srpskom narodu, radnici na privremenom radu, koji su pristigli pre pola veka i savremenici koji žive i rade u Austriji – kaže izdavač Zoran Кolundžija iz Novog Sada.

– Austrija je decenijama uporište iseljenog srpskog naroda, a naša knjiga Srbi u Austriji je vodič kroz srpsku Austriju i njenu prestonicu, ujedno i spomenik srpskim patriotama koji su gradili i grade našu zajednicu u ovoj zemlji – kaže dr Marko Lopušina.

Profesorka Svetlana Matić podseća da su Srbi u bečku monarhiju u vreme Habsburga, stigli kao čuvari granica njihove države od najezde Turaka i drugih neprijatelja.

– Braneći bečku carevinu, Srbi su prvo izborili privilegije da postoje kao narod i da dobiju politička prava, a potom da formiraju svoje institucije. U Beču su izdate prve srpske novine i knjige, stvorena je generacija vrsnih intelektualaca i umetnika od Vuka Кaradžića, preko Paje Jovanovića do Branka Radičevića i Mila Dora. Pre pedeset godina, kada su se doseljavali masovno kao radnici na privremenom radu, počeli su da daju svoj puni doprinos ekonomskom razvoju Austrije – kaže prof. Matić.

Austrijski Srbi nikada nisu zabоravili svoj zavičaj i maticu, kojoj su slali humanitarnu pomoć ili je predstavljali u austrijskom parlamentu. U knjizi Srbi u Austriji su, na primer, Milun Nikolić, Dragana Mirković, Zoran Kalabić i Dragan Matić, predstavljeni kao veliki humanitarci, a Milan Janković poznatiji kao Filip Zepter, kao najuspešniji Srbin u čitavoj dijaspori, koji je svoju karijeru započeo u Beču, a nastavio u Lincu.

Posle poglavlja o društvenom organizovanju srpske zajednice, o njenim patriotskim i kulturnim aktivnostima, autori završavaju knjigu pričama o budućnosti Srba u Austriju, ali i u matici, koju grade mladi školarci i studenti.

– U Beču su, na primer, nekad na školovanju bili Dositej Obradović i Vuk Karadžić, Petar Petrović Njegoš i Javan Jovanović Zmaj, kao i mnogi srpski profesori i akademici. Ovde su živeli knjaz Miloš Obrenović, kralj Milan Obrenović i kralj Aleksandar Кarađorđević, kao i potomci kralja Nikole Petrovića. Кraljevina Srbija je slala dve hiljade mladih da se školuju u Austriji. Danas se srpski studenti, školuju da postanu ugledni naučnici, profesori, umetnici, a možda i državnici – tvrdi Lopušina.

– Austrija je decenijama uporište iseljenog srpskog naroda, a Beč politički, verski, privredni i kulturni centar Srba u čitavom rasejanju – tvrde autori.

Кako nam je rekla profesorka Svetlana Matić projekat knjige Srbi u Austriji podržali su: MSP Republike Srbije – Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Ambasada Republike Srbije u Austriji i mnoge srpske organizacije i pojedinci. Autori već imaju ponudu za objavljivanje ove knjige na nemačkom jeziku u Austriji.

Digitalni geoportal o istoriji Srba u Beču

Istraživački projekat Pravoslavni Beč, koji se realizuje u okviru Austrijske akademije nauka, bavi se  proučavanjem biografskih podataka i činjenica  o pravoslavnim Srpkinjama i Srbima u Beču, posebno o značajnim ličnostima političkog, društvenog, privrednog , naučnog i kulturnog života u periodu od 1741. do 1918. godine.

Purchase Now

AUTEUR is a modern and beautifully crafted WordPress theme for book authors and writers

How to install AUTEUR Theme
Review Book Review Book
Introducing Book Introducing Book
Introducing Author Introducing Author
Book Store Book Store