Taufe

Taufe als Thema im orthodoxen Religionsunterricht

 

Knjiga „Krštenje u nastavi pravoslavne veronauke“ objavljena je na nemačkom jeziku 2015. godine u Saarbrückenu u Nemačkoj.

Autorka podvlači da čovek krštenjem postaje član crkve i hrišćanin. Krštenjem, kao prvom Svetom tajnom, svaki hrišćanin započinje svoj  večni život u Isusu Hristu. Naglašava da se suočavala veoma često sa temom „Krštenja“ u svom pedagoškom radu sa osnovnoškolcima i adolescentima. Tema je od velikog značaja za naše učenike i veroučitelje i to je bio jedan od razloga što se autorka detaljno, kroz istraživački rad, posvetila ovoj temi. U knjizi obrađuje kako je tema krštenja tretirana u Novom i Starom zavetu, sa detaljnim opisom samog čina ove Svete tajne. Autorka je izvršila skromno istraživanje, na uzorku od 300 učenika pravoslavne veroispovesti, koji pohađaju četvrti razred osnovnih škola u Beču i dala konkretne predloge veroučiteljima, šta je potrebno preduzeti u didaktičko-metodičkom smislu da deca bolje razumeju čin krštenja.


Facebook:
Pročitajte Još

Moje Knjige