Naš jezik

Bukvar „Naš jezik“ izašao je iz štampe 2010. godine u izdanju „Prosvetnog pregleda“ iz Beograda. Recenzenti udžbenika su prof. Ana Šebešćen iz Švedske, Dr Ljubica Prodanović“ iz Beograda i Nevenka Kraguljac, diplomirani pedagog iz Beograda.

Udžbenik „Naš jezik“ je namenjen učenicima koji uče maternji jezik u inostranstvu. Nastao je kao rezultat potreba i želja nastavnika, učenika i roditelja usled nedostatka odgovarajuće literature, u cilju da se lakše nauči maternji jezik.

Udžbenik sadrži dva dela u kojima se obrađuju štampana slova latinice i ćirilice. Sadržaji i vizuelni materijali su potpuno isti u oba pisma. Na koricama je napisan naziv latinicom i ćirilicom, tako da su oni sastavni deo jedne celine, pri čemu se ni jedno od ta dva pisma ne favorizuju, već se mogu koristiti po potrebi u zavisnosti od nastavnog plana i programa u vaspitno-obrazovnom sistemu. Na početku svakog dela nalazi se pesma kao dobrodošlica učenicima prvog razreda. Svakom slovu je posvećeno četiri strane u okviru kojih su sadržaji i slike predmeta koji počinju određenim slovom. Učenici su u prilici da usvoje određene matematičke pojmove , kao na primer, brojeve od nula do deset, koji se provlače kroz tekst. Takođe su prisutni i pojmovi koji se odnose na: imena ljudi, delove ljudskog tela, osobine ljudi, rodbinske veze i odnose, različite vrste zanimanja i raspoloženja, školsko i životno okruženje učenika, predmete u svakodnevnoj upotrebi, odeću i obuću, namirnice u ishrani, raznovrsne vrste jela i pića, nazive dana u nedelji, nazive biljaka i životinja, saobraćajna sredstva, geografske nazive, vremenske prilike, a sve u cilju proširivanja znanja i bogaćenja rečnika učenika, kao i razvoja usmenog i pismenog izražavanja. Predviđen je i radni prostor radi uvežbavanja određenog slova.

Ovaj udžbenik ima cilj da podstiče aktivnost učenika korišćenjem maternjeg jezika, pisanjem, čitanjem i razvojem likovnog stvaralaštva. Ovu prvu knjigu treba detetu sačuvati kao dokument u razvoju kreativnosti i trajnu uspomenu na početke opismenjavanja na maternjem jeziku.


Facebook:
Pročitajte Još

Moje Knjige